Security Point

Collectieve Buurtpreventie

Een betrouwbaar/betrouwbare Beveiligingsservice


Er gaat een sterke preventieve werking uit van collectieve beveiliging


ISX Beveiliging verzorgt voor zowel particulieren als bedrijven collectieve beveiliging. De surveillant van ISX Beveiliging is met regelmaat, maar niet op vaste tijdstippen, in de buurt aanwezig en reageert uiteraard op assistentieverzoeken in het geval er onregelmatigheden worden geconstateerd. Denk daarbij aan voertuigen die niet in de buurt horen, hangjongeren, ongeval, etc.. Bijzonderheden worden dagelijks gerapporteerd aan politie en betrokkenen.


Om dit mogelijk te maken is het aantal aangesloten deelnemers in uw buurt wel van belang en ook dat is van invloed op de kosten.


Ook door diverse Buurt Preventie Verenigingen zijn er initiatieven ontwikkeld om ISX Beveiliging ’s avonds, ’s nachts en in het weekend door de wijk te laten rijden. Van deze vorm van collectieve beveiliging gaat een sterk preventieve werking uit. Immers een aantal maal worden wij rijdend door de wijk gesignaleerd op wisselende tijden. Onze medewerkers zijn erop getraind om verandering te signaleren en daarop te handelen.


Deelnemers van de collectieve beveiliging ontvangen een bordje van ISX Beveiliging dat duidelijk zichtbaar aan de gevel wordt bevestigd.


Collectieve beveiliging woonwijken
In opdracht van een VVE of een buurtcommissie voeren wij collectieve beveiliging uit in woonwijken. Hierdoor heeft u minder kosten, maar kunt u wel rekenen op een hoge kwaliteit van de bewaking. Naast het bewaken van de woningen wordt er aandacht besteed aan de omgeving: De woonwijk of appartementen complex houden wij extra in de gaten en onregelmatigheden worden meteen gesignaleerd en gerapporteerd. Is er directe inzet van hulpdiensten nodig dan zullen we dit niet nalaten.


Doordat er collectief gewerkt wordt en alle panden aandacht nodig hebben zijn we vaker en langer op het terrein aanwezig. Hierdoor wordt niet alleen vandalisme en kleine criminaliteit tegengegaan maar kunnen ook grote inbraken en diefstallen worden voorkomen. De preventieve werking is een belangrijk aspect bij collectieve beveiliging.


Neem contact op met onze organisatie om te kijken wat de mogelijkheden in uw buurt zijn.

ISX Beveiliging en Bewaking

Telefoon: 020-4538123
Per email: info@isx.nl
Whatsapp: klik hier 

Postadres:

Postbus 8195 1180 LD Amstelveen

Kantoor Amstelveen

Heemraadschapslaan 102E 1181 VC Amstelveen

Kantoor Ronde Venen

Rondweg 1 3641 SC Mijdrecht

KVK nr: 34139457

Inschrijfformulier nieuwsbrief

©2021 | ISX Beveiliging en Bewaking
✅ Persoonlijk betrokken ✅ 24/7 bereikbaar ✅ Wij helpen U graag.