Security Point

ND-Nummer

Een betrouwbaar/betrouwbare Beveiligingsservice

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)ND1219 / POB794

In Nederland mogen beveiligingsbedrijven alleen werken als zij in het bezit zijn van een ND Nummer.

Dit is het nummer van de vergunning van het Ministerie van Justitie om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten. ISX Beveiliging is geregistreerd met nummer ND1219. Ditzelfde ND nummer kunt u ook vinden op het legitimatiebewijs van de beveiligers die in dienst zijn van ISX Beveiliging.

Tevens is het ND nummer een goede manier om snel na te gaan of een bedrijf al langer bestaat en beschikt over ervaring. Bedrijven met ND nummers onder de 1500 zijn al geruime tijd actief op de markt en beschikken dan ook over ruime kennis, ervaring en een financiële goede basis. Het Ministerie van Justitie toetst en screent leiding en personeel werkzaam bij het beveiligingsbedrijf, om er voor te zorgen dat de werkzame bedrijven aan de gestelde eisen blijven voldoen.

Meer informatie over het ND nummer en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) kunt vinden op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Website: Justis

controleer hier of uw beveiligingsbedrijf een ND nummer heeft