two-serious-men-work-security-office.jpg

CAMERABEWAKING EN VIDEOVERIFICATIE

De CCTV is binnen de beveiliging steeds belangrijker geworden in de afgelopen jaren. ISX biedt 2 vormen van camera bewaking ACTIEF en REACTIEF cameratoezicht.

Bij Actief kijken we binnen bepaalde tijdvensters mee. Bij Reactief zullen we inkijken bij een alarmmelding.